Dlaczego tak ważna jest superwizja?

psycholog-terapia-www

Superwizja dotycząca prowadzenia psychoterapii, to regularne spotkania terapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Praca ta może przebiegać indywidualnie lub grupowo. Superwizja ma pomagać psychoterapeucie lepiej leczyć pacjenta. I to jest jej podstawowy cel. Poprzez psychoterapię i superwizję psychoterapeuta uświadamia sobie własne ograniczenia płynące z cech osobistych, braku rozumienia czy świadomości wpływu, jaki wywiera na inne osoby i jaki wpływ jest wywierany na niego. Celem superwizji jest pomoc terapeucie w przyjrzeniu się jego własnemu doświadczeniu w pracy z pacjentem, ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie leżącym zarówno po stronie samego terapeuty jak i pacjenta, jak również zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych. Ze względu na to, że każda osoba posiada swoje ograniczenia ważne jest, aby psychoterapeuci prowadzący terapię, poddawali swoją pracę regularnej superwizji.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.

TOP