Psycholog i psychoterapeuta

O mnie

Jestem psychologiem, socjoterapeutą oraz dyplomowanym psychoterapeutą zrzeszonym w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej. W swojej pracy bazuję na profesjonalnej wiedzy, doświadczeniu oraz sprawdzonych metodach pomocy psychologicznej i terapeutycznej. W kontakcie z drugą osobą kieruję się otwartością, zwracając szczególną uwagę na fakt, że każdy jest niepowtarzalny i inaczej reaguje na różne sytuacje. Poznawanie i zrozumienie drugiego człowieka to moja wielka pasja :)

Jeżeli chciałbyś przeczytać więcej na temat pomocy psychologicznej lub psychoterapii polecam stronę naszego gabinetu Pacownia Rozwoju Psychologicznego

Jesteśmy też na facebooku Psychoterapia

Jeśli chcesz umówić wizytę on-line lub sprawdzić jakie są dostępne godziny zajrzyj na stronę rejestracja on -line

Kontakt

Zdjęcie psycholog, psychoterapeuty w Legnicy - Agnieszka Grabarczyk
 

Psychoterapeuta, psycholog Agnieszka Grabarczyk – Legnica, Wrocław

Oferta

Konsltacje

to spotkanie mające na celu zrozumienie problemu pacjenta oraz określenie metod i wyboru dalszej metody pracy- psychoterapii bądź pomocy psychologicznej.

Psychoterapia

to systematyczne sesje mające na celu poprawę funkcjonowania psychicznego, zwiększenie świadomości siebie, poznanie własnych emocji oraz zrozumienie możliwych wewnętrznych konfliktów.

Warsztaty

celem warsztatów jest odkrywanie i świadome wykorzystywanie swoich zdolności poprzez ukierunkowaną praktykę, regularną informację zwrotną i planowanie nowych rozwiązań.

Wykształcenie

Szkoły, szkolenia

 • 5-letnie studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • 5-letnie studia magisterskie w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu – specjalizacja psychologia kliniczna
 • dodatkowy moduł w ramach studiów magisterskich swps: seksuologia
 • 4-letnie Studium Psychoterapii Psychodynamicznej KCP (uzyskany Dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego)
 • 2-letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 • Program Ułatwiamy Życie z Nadpobudliwością prowadzony przez Akademickie Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS
 • Ważniejsze warsztaty: umiejętności kliniczne, diagnoza psychologiczna, studium przypadku, diagnoza neuropsychologiczna, uzależnienie od alkoholu i współuzależnienie, zachowania suicydalne, psychopatologia rozwojowa dzieci i młodzieży
 • Kursy, szkolenia: coaching, współpraca w zespole, elementy prezentacji i budowy wizerunku, twórcze rozwiązywanie problemów, warsztat asertywności, zarządzanie czasem.
Swoje pierwsze studia ukończyłam na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie uzyskałam tytuł magistra ekonomii. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam i poszerzałam w codziennej praktyce zawodowej (moje zaciekawienie dotyczyło w szczególności szkoleń, coachingu, zarządzania zasobami ludzkimi). jjjjjjjjjjj

Psycholog

Zainteresowanie osobowością człowieka spowodowało, iż postanowiłam kontynuować edukację na kolejnych studiach. Jestem absolwentką 5-letnich, jednolitych studiów w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Po ukończeniu tej formy edukacji uzyskałam tytuł magistra psychologa. Wybrana przeze mnie specjalizacja to psychologia kliniczna, dodatkowy moduł w ramach studiów magisterskich to seksuologia.

Doświadczenie edukacyjne w SWPS było dla mnie wstępem do wykonywania zawodu terapeuty. Podczas studiów zdobyłam podstawowe umiejętności kliniczne. Na zajęciach specjalnościowych uczyłam się projektować i przeprowadzać kliniczne postępowanie diagnostyczne oraz stosować zasady trafnego doboru metod diagnostycznych. Poznawałam wiedzę na temat emocji i procesów poznawczych, osobowości, inteligencji oraz rozwoju człowieka. Nabyłam podstawowe kompetencje z zakresu udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej oraz zapoznałam się z problematyką neuropsychologii klinicznej . Uczyłam się identyfikować zaburzenia funkcjonowania, planować postępowanie diagnostyczne oraz projektować program terapii neuropsychologicznej chorego z deficytami funkcji poznawczo-behawioralnych. Doskonaliłam kompetencje pomocy psychologicznej – jak i kiedy proponować konkretny rodzaj pomocy, m.in. w zakresie psychoedukacji, interwencji kryzysowej, rehabilitacji i psychoterapii.
 

Kolejne etapy kształcenia realizowałam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Uzyskałam dyplom Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz dyplom Studium Psychoterapii Psychodynamicznej.

Psychoterapeuta

Moje wykształcenie psychoterapeutyczne związane jest ze Szkołą Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego – specjalistycznym podyplomowym szkoleniem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończone wraz z uzyskaniem dyplomu: 2- letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz 4- letnie Studium Psychoterapii Psychodynamicznej, podczas którego odbyłam:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne (łączny czas trwania szkolenia – 1250 godzin),
 • własne doświadczenia terapeutyczno-szkoleniowe – 250 godzin,
 • staż kliniczny – 300 godzin,
 • przedstawienie 30 prezentacji superwizyjnych,
 • przygotowanie, w formie pisemnej, „prezentacji przypadku” przeprowadzonej dwuletniej psychoterapii indywidualnej,
 • uzyskanie pozytywnej opinii prowadzącego superwizora.
 

KCP poszczególne etapy szkolenia realizuje poprzez m.in.: wykłady, seminaria, warsztaty, grupa „self-experience” (doświadczenie szkoleniowe, prowadzone w modelu analizy grupowej), superwizja grupową -„seminarium balintowskie” (jest formą superwizji wykorzystującej proces grupowy do pogłębionej diagnozy relacji terapeutycznej, z edukacyjnym komentarzem superwizora, uzupełnianej o analizę zapisu sesji), analiza przypadków w terapii (praca w grupie dot. opisu przypadków, praca w oparciu o własną praktykę terapeutyczną).

Doświadczenie

Wykształcenie psychologiczne oraz psychoterapeutyczne ugruntowiłam w różnorodnych doświadczeniach zawodowych. Swoją praktykę jako psycholog i psychoterapeuta zdobywałam w:

 • Gabinet pomocy psychologicznej i psychoterapii, (prowadzenie konsultacji psychologicznych, psychoterapii),
 • Oddział dzienny w szpitalu psychiatrycznym DCZP we Wrocławiu (prowadzenie terapii grupowej oraz zajęć psychologicznych/terapeutycznych, kontakty indywidualne z pacjentami),
 • Program Akademickiego Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS (praca z dziećmi z nadpodudliwością ruchową oraz ich rodzinami),
 • Współpraca z DPS (w ramach badań nad wypaleniem zawodowym pod kierunkiem prof. Lidii Cierpiwłkowskiej).
Psychoterapeuta, psycholog, Agnieszka Grabarczyk –  Legnica, Wrocław

Galeria

 • psycholog legnica_111724
 • psycholog legnica_120928
 • psycholog legnica
 • psycholog legnica 14.53.24
 • psycholog legnica 14.54.14
 • psycholog legnica 13.53.54
 • 20151012_134215
 • 20151012_134235

Kontakt

Zadzwoń 606 43 90 70 lub napisz

TOP