Psycholog i psychoterapeuta

O mnie

Jestem psychologiem, socjoterapeutą oraz dyplomowanym psychoterapeutą zrzeszonym w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej. W swojej pracy bazuję na profesjonalnej wiedzy, doświadczeniu oraz sprawdzonych metodach pomocy psychologicznej i terapeutycznej. W kontakcie z drugą osobą kieruję się otwartością, zwracając szczególną uwagę na fakt, że każdy jest niepowtarzalny i inaczej reaguje na różne sytuacje.

  Jeżeli chciałbyś przeczytać więcej na temat pomocy psychologicznej lub psychoterapii polecam stronę naszego gabinetu Pacownia Rozwoju Psychologicznego

Jesteśmy też na facebooku Psychoterapia

Jeśli chcesz umówić wizytę on-line lub sprawdzić jakie są dostępne godziny zajrzyj na stronę rejestracja on -line

Kontakt

Zdjęcie psycholog, psychoterapeuty w Legnicy - Agnieszka Grabarczyk
 

Psychoterapeuta, psycholog Agnieszka Grabarczyk – Legnica, Wrocław

Oferta

Konsltacje

to spotkanie mające na celu zrozumienie problemu pacjenta oraz określenie metod i wyboru dalszej metody pracy- psychoterapii bądź pomocy psychologicznej.

Psychoterapia

to systematyczne sesje mające na celu poprawę funkcjonowania psychicznego, zwiększenie świadomości siebie, poznanie własnych emocji oraz zrozumienie możliwych wewnętrznych konfliktów.

Warsztaty

celem warsztatów jest odkrywanie i świadome wykorzystywanie swoich zdolności poprzez ukierunkowaną praktykę, regularną informację zwrotną i planowanie nowych rozwiązań.

Wykształcenie

Szkoły, szkolenia

 • 5-letnie studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • 5-letnie studia magisterskie w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu – specjalizacja psychologia kliniczna
 • dodatkowy moduł w ramach studiów magisterskich swps: seksuologia
 • 4-letnie Studium Psychoterapii Psychodynamicznej KCP (uzyskany Dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego)
 • 2-letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 • Program Ułatwiamy Życie z Nadpobudliwością prowadzony przez Akademickie Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS
 • Ważniejsze warsztaty: umiejętności kliniczne, diagnoza psychologiczna, studium przypadku, diagnoza neuropsychologiczna, uzależnienie od alkoholu i współuzależnienie, zachowania suicydalne, psychopatologia rozwojowa dzieci i młodzieży
 • Kursy, szkolenia: coaching, współpraca w zespole, elementy prezentacji i budowy wizerunku, twórcze rozwiązywanie problemów, warsztat asertywności, zarządzanie czasem.
Swoje pierwsze studia ukończyłam na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie uzyskałam tytuł magistra ekonomii. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam i poszerzałam w codziennej praktyce zawodowej (moje zaciekawienie dotyczyło w szczególności szkoleń, coachingu, zarządzania zasobami ludzkimi). jjjjjjjjjjj

Psycholog

Zainteresowanie osobowością człowieka spowodowało, iż postanowiłam kontynuować edukację na kolejnych studiach. Jestem absolwentką 5-letnich, jednolitych studiów w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Po ukończeniu tej formy edukacji uzyskałam tytuł magistra psychologa. Wybrana przeze mnie specjalizacja to psychologia kliniczna, dodatkowy moduł w ramach studiów magisterskich to seksuologia.

Doświadczenie edukacyjne w SWPS było dla mnie wstępem do wykonywania zawodu terapeuty. Podczas studiów zdobyłam podstawowe umiejętności kliniczne. Na zajęciach specjalnościowych uczyłam się projektować i przeprowadzać kliniczne postępowanie diagnostyczne oraz stosować zasady trafnego doboru metod diagnostycznych. Poznawałam wiedzę na temat emocji i procesów poznawczych, osobowości, inteligencji oraz rozwoju człowieka. Nabyłam podstawowe kompetencje z zakresu udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej oraz zapoznałam się z problematyką neuropsychologii klinicznej . Uczyłam się identyfikować zaburzenia funkcjonowania, planować postępowanie diagnostyczne oraz projektować program terapii neuropsychologicznej chorego z deficytami funkcji poznawczo-behawioralnych. Doskonaliłam kompetencje pomocy psychologicznej – jak i kiedy proponować konkretny rodzaj pomocy, m.in. w zakresie psychoedukacji, interwencji kryzysowej, rehabilitacji i psychoterapii.
 

Kolejne etapy kształcenia realizowałam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Uzyskałam dyplom Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz dyplom Studium Psychoterapii Psychodynamicznej.

Psychoterapeuta

Moje wykształcenie psychoterapeutyczne związane jest ze Szkołą Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego – specjalistycznym podyplomowym szkoleniem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończone wraz z uzyskaniem dyplomu: 2- letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz 4- letnie Studium Psychoterapii Psychodynamicznej, podczas którego odbyłam:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne (łączny czas trwania szkolenia – 1250 godzin),
 • własne doświadczenia terapeutyczno-szkoleniowe – 250 godzin,
 • staż kliniczny – 300 godzin,
 • przedstawienie 30 prezentacji superwizyjnych,
 • przygotowanie, w formie pisemnej, „prezentacji przypadku” przeprowadzonej dwuletniej psychoterapii indywidualnej,
 • uzyskanie pozytywnej opinii prowadzącego superwizora.
 

KCP poszczególne etapy szkolenia realizuje poprzez m.in.: wykłady, seminaria, warsztaty, grupa „self-experience” (doświadczenie szkoleniowe, prowadzone w modelu analizy grupowej), superwizja grupową -„seminarium balintowskie” (jest formą superwizji wykorzystującej proces grupowy do pogłębionej diagnozy relacji terapeutycznej, z edukacyjnym komentarzem superwizora, uzupełnianej o analizę zapisu sesji), analiza przypadków w terapii (praca w grupie dot. opisu przypadków, praca w oparciu o własną praktykę terapeutyczną).

Doświadczenie

Wykształcenie psychologiczne oraz psychoterapeutyczne ugruntowiłam w różnorodnych doświadczeniach zawodowych. Swoją praktykę jako psycholog i psychoterapeuta zdobywałam w:

 • Gabinet pomocy psychologicznej i psychoterapii, (prowadzenie konsultacji psychologicznych, psychoterapii),
 • Oddział dzienny w szpitalu psychiatrycznym DCZP we Wrocławiu (prowadzenie terapii grupowej oraz zajęć psychologicznych/terapeutycznych, kontakty indywidualne z pacjentami),
 • Program Akademickiego Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS (praca z dziećmi z nadpodudliwością ruchową oraz ich rodzinami),
 • Współpraca z DPS (w ramach badań nad wypaleniem zawodowym pod kierunkiem prof. Lidii Cierpiwłkowskiej).
Psychoterapeuta, psycholog, Agnieszka Grabarczyk –  Legnica, Wrocław

Galeria

 • psycholog legnica_111724
 • psycholog legnica_120928
 • psycholog legnica
 • psycholog legnica 14.53.24
 • psycholog legnica 14.54.14
 • psycholog legnica 13.53.54
 • 20151012_134215
 • 20151012_134235

Kontakt

Zadzwoń 606 43 90 70 lub napisz

TOP